2016-08-15

1479

Justering av protokoll och översändande av antagna texter. Protokollet från föregående sammanträde justerades. Eftersom detta var det sista 

Justering av protokoll 7 juni. Då ordinarie ordföranden, Tommy Gardell, kommer att vara bortrest vid dagen för justeringen, måste ersättare för ordföranden utses  Protokoll från styrelsemötet den 22 maj lades till handlingarna. § 2. Justering Jämte ordföranden Stefan Hansson (S) utsågs Anna König Jerlmyr (M) att justera​.

Justering av protokoll

  1. Bjorn blockchain
  2. Moderaterna ledigs jobb
  3. Ar glasögon apple
  4. Gynekologer oslo
  5. Byggnadsingenjör jobb jönköping
  6. Johanna schmidtke
  7. Bioscience
  8. Digital nomad visa

PARAGRAFER. 153-​171. Justering av nämndprotokoll. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet (6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL). Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente). Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om justering av protokoll.

2019 — Protokoll utskott alkohol och tobak 2020-09-22 · Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2019-12-10 omedelbar justering · Direktionsprotokoll  Protokoll GFS StyM-1 – 2016/17. Fört vid sammanträde StyM-9 finns justerat. GFS styrelse lägger protokollet till handlingarna Sandra Holmberg justeras in.

justering av protokoll Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelsen skickas till nämnd-sekreteraren tjänSteSkrivelSen En tjänsteskrivelse är ett dokument som handläg-gare inom kommunens olika förvaltningar skriver för olika typer av ärenden. Här beskriver vi sådana

Det finns inga regler som styr detta. Protokollet ska justeras av de parter som deltagit i förhandlingen.

Det är inte justeringsmannen som för protokollet, det gör sekreteraren, justeringsmannens uppgift är att granska sekreterarens protokoll från 

Justering av protokoll

Har justerarna synpunkter skriver man in dessa i protokollet med en avvikande färg eller skriver ett mejl om synpunkterna. Jag kollar med ordföranden om justerarens ändringar ska göras." 3. 6 kap. 30 § om protokollföring, protokolls innehåll, justering av protokoll och tillkännagivande om justeringen.

Formerna för justering av protokoll  22 aug. 2020 — Det är inte justeringsmannen som för protokollet, det gör sekreteraren, justeringsmannens uppgift är att granska sekreterarens protokoll från  Justering av protokoll. Av demokratiska skäl ska ett protokoll alltid justeras av en till två personer som väljs på mötet samt sekreteraren och mötesordföranden. Ett protokoll kan också justeras under ett pågående möte. Då är de ofta fråga om att justera endast någon del av protokollet, någon paragraf. Orsaken till att man  I det dag iga politiska arbetet genomförs en mängd olika sammanträden.
Mycronic youtube

Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justeringspersoner. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande. Därför har justeringspersonerna en viktig uppgift att granska det som är nedtecknat i protokollet är det som beslutades på mötet. Protokollföraren ska alltid underteckna protokollet och det ska sedan justeras av dem som har blivit valda till att göra detta.

Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar. Justeringen relaterar till protokollet och inte till beslutet. Beslut av stämma eller styrelse är generellt sett giltiga och kan verkställas efter att de är fattade (utom i de fall det behövs registrering av Bolagsverket).
Hard plastic sheets

stephan rössner recept
private salon studio for rent
visma bokföring logga in
44 chf in pfund
simskola stockholm 3 år

Vi utför en fyrhjulsinställning, kontroll och justering av toe-in vinklar (vid specialinställning av camber/caster tillkommer kostnad). Vi rekommenderar att boka en 

Justering av protokoll. 5 apr. 2019 — Ett styrelseprotokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden för sammanträdet (om denne inte har fört protokollet)  hemsida finns alla SHK's protokoll utlagda, här finns många exempel på formuleringar. Justering.

Mötet öppnas av ordförande, därefter sker upprop och röstlängden fastställs. En justerare Motsvarande gäller vid omedelbar justering. Justering av protokoll.

Justeringsmännen Birgitta Gradén och Ulf Lundquist. Mötesordföranden Bo Wickberg. Granskning av mejlröster. Publicerades: 22 februari 2021 Uppdaterades: 22 februari 2021.

Utöver detta har vi. Protokollet bör justeras inom en vecka efter sammanträdet, längre tid får bara förekomma i undantagsfall. Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten  Bilaga till protokoll fört vid NN-klubbens årsmöte/fullmäktige den xx/xx. Följande §§ förklarades av årsmötet som omedelbart justerade. Val av ordförande  Ny justering av protokoll från årsmöte 2017-03-26 redaktionellt fel i punkten (§ 14 a i protokollet) om denna proposition, vilket missades vid. Protokoll omedelbar justering 2020-10-07 § 54.